Csángó Néprajzi Múzeum PDF Nyomtatás E-mail

A Csángó Néprajzi Múzeum Zabolán található, a moldvai csángó-magyarok történetének, életútjának fontos mozzanatait, hiedelmeiket, tárgyi világukat mutatja be. (A múzeum anyagát Pozsony Ferenc, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora kezdte el gyűjteni közel négy évtizeddel ezelőtt.)
Állandó kiállítások
A moldvai csángók hagyományos népművészetéből cím köré szerveződő szemelvények a Csángó Csűrben tekinthetők meg. A látogatók betekintést kapnak egy lészpedi tisztaszobába, egy pusztinai idősebb asszony hálókamrájába (killérébe), valamint egy gorzafalvi tisztaszobába, illetve Gábor Mundi gorzafalvi fazekas műhelyébe. Továbbá képek, viseletek és tárgyak révén előbb a gyimesi székely-csángó kultúrával ismerkedhetnek meg, majd rendre végigjárhatják a moldvai csángó-magyarok szakrális életútját, a születéstől kezdődően egészen az elmúlásig. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a moldvai csángó-magyarok vallásos életének bemutatására különböző szakrális tárgyak, imádságoskönyvek, kéziratos füzetek és dokumentum-értékű képek segítségével.

Zabola népművészete: egy 20. századi boronaházban a látogatók előbb egy fényképkiállítást tekinthetnek meg, amely Zabola nevezetes épületeit és műemlékeit mutatja be. A múzeum legértékesebb kollekciója a 16–19. század során készített kandallós szabadtűzhelyek csempéiből áll. Az épület „nagyházában” hagyományos zabolai viseleteket és első világháborús emlékeket tekinthetnek meg. Végezetül ne hagyják ki azt a helyiséget, amely a zabolai gazdacsaládok 20. század elején kialakított tisztaszobáját, lakáskultúráját eleveníti fel.